Near 1st Gate Hotel, Dhibba Para, Jaisalmer, Rajasthan

Translate »